Занатске радионице

Програм уметничких радионица за децу подразумева савладавање основа ликовног изражавања кроз савладавање старих заната. Целокупан рад обухвата учење сликања на води, бакаррељефа, калиграфије, макетарства, веза, ткања, мозаика... Из овог атељеа деца ће излазити богатији искуством и самопоуздањем носећи са собом прегршт ручних радова: слика, украса, свећњака, рамова, честитки, лутака, торбица, илустрација, стрипова, подметача, накита, макета...


Powered by WebExpress